Privacyverklaring

JRPR vindt het belangrijk om netjes om te gaan met persoonsgegevens. We behandelen je gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywet AVG. 

Website

 • De website kun je anoniem raadplegen. 
 • Als je het contactformulier invult, vragen we alleen de gegevens die nodig zijn om antwoord te kunnen geven op je vraag. JRPR behandelt deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacywetgeving AVG.
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 
 • We maken geen gebruik van tracking cookies, marketingcookies of andere analytische cookies.
 • Op de website gebruiken we een cookie voor Google Analytics. Deze is geanonimiseerd, er worden geen IP-adressen opgeslagen. 

Opdrachtgevers

 • De gegevens van onze opdrachtgevers geven we niet aan derden. Hierop bestaan drie uitzonderingen: 
  1. Als we in het kader van het persoonlijke PR traject contact hebben met media zullen we bepaalde gegevens van de opdrachtgever met hen delen. Deze gegevens worden vooraf met de opdrachtgever afgestemd. 
  2. Als we besluiten een deskundige in te zetten, worden de gegevens van de opdrachtgever met die persoon/dat bedrijf gedeeld. Hiervoor vraagt JRPR je toestemming als dit zich aandient.
  3. Als JRPR op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak hiertoe gedwongen wordt.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan zonder aankondiging worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kun je op elk moment op onze site raadplegen. 

Aansprakelijkheid
JRPR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde persoonlijke gegevens van gebruikers.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 16 januari 2023.